Jan Hus og Praha

Jan Hus var katolsk prest, men også rektor på Karlsuniversitet. Hans forsøk å reformere katolsk kirke irriterte paven og resulterte i Hus sin henrettelse: han ble brent på bålet 6.7.1415. Det store monumentet midt på Gamle bytorget fremstiller Jan Hus og ble plassert der 500 år etter reformatorens bortgang. Jan Hus pleide å preke i Betlehemskapellet nær Gamle bytorget.

Snart etter Jan Hus sin død startet husitterkrigene og varte i omtrent tyve år. Den sjette juli markeres fortsatt som Jan Hus dag og er en av Tsjekkias høytidsdager.


Jan Hus - foto

Prahas og Tsjekkias store navn - les mer

 
Back to top
store_navn/jan_hus.txt · Last modified: 2015/11/20 21:48 (external edit)
 
 
www.tur-til-praha.cz
© 2008 Valerie Frohlichova