Bata-skokongenes dynasti

I Praha støter du på navnet Bata helst på Vaclavsplassen - der fins det store BATA skovarehuset (se foto nederst).

Den tsjekkiske familien Bata har drevet med skomakervirksomhet i flere hundre år; en skomaker Bata nevnes første gang så tidlig som i 1667.
Bata-skokongerikets gründer het Tomas Bata (skrives Tomáš Baťa på tsjekkisk), 1876-1932, og grunnla skobedriften sammen med sin bror Antonin Bata d.y. og sin søster Anna i 1894 i byen Zlin, 300 km sørøst for Praha og 100 km øst for Brno.

De mest moderne produksjons- og styremetoder ble brukt i skofirmaet BATA og bedriften vokste: i 1910 arbeidet det 350 personer i fabrikken som lagde over 3.000 par sko pr. dag. Etter I. verdenskrig ble Tsjekkoslovakia erklært som en suveren stat (28.10.1918) og BATA etablerte sine egne skobutikker i hele landet: i 1923 inkluderte salgsnettet i den nye staten så mange som 112 lokaler. Snart begynte BATA å opprette sine skobutikker og senere datterselskaper i hele verden - i 1932 hadde skoselskapet BATA sine filialer i minst 60 land.

Utviklingen av skofirmaet BATA påvirket også hele byen Zlin betydelig. I perioden etter 1925 ble mange bolighus bygd for BATAarbeidere (i dag vernede bygninger); byen fikk Mellomeuropas største kino; selve BATA-skofabrikkens areal besto av 30 bygninger; virksomheten ble utvidet og inkluderte bl.a. gummiartikler, kjemiske, tekstil- og treprodukter. I Zlin ble et selvstendig filmstudio åpnet. BATA opprettet også flere skoler og andre institusjoner for utdanning.

Den 12.7.1932 mistet Tomas Bata livet i en flyulykke: han var med sin pilot på vei til Sveits der han skulle åpne en ny filial; det private flyet styrtet i tett tåke rett etter starten og havarerte på firmaets tomt.

Etter denne tragiske hendelsen overtok gründerens halvbror Jan Antonin Bata skofirmaets styre, og bedriftens fremvekst fortsatte. Rett før den tyske okkupasjonen av Tsjekkia emigrerte J.A.Bata til Storbritannia og senere grunnla han flere skofirmaer og andre bedrifter i Sør-Amerika. Han førte flere rettssaker mot den andre grenen av Batafamilien som ble representert av Tomas Bata den yngre, gründerens sønn, og døde i 1965 i Brasilia.

Tomas Bata d.y. (1914-2008) flyktet i 1939 til USA, senere til Canada. Fra 1948 til 1980-årene styrte han hele BATA-skokongerike fra Toronto: mer enn 100 fabrikker i mange land verden rundt. Etter 1989 besøkte Tomas Bata flere ganger Tsjekkia og byen sin Zlin. Bata d.y. etterlot seg én sønn og tre døtre.

Visste du forresten at det var Tomas Bata d.e. som innførte pristypen ..99,-? En sånn pris ser jo mye lavere ut enn 100,-, ikke sant?


BATA skovarehuset i Praha - foto

Prahas og Tsjekkias store navn - les mer

 
Back to top
store_navn/bata.txt · Last modified: 2015/11/20 21:48 (external edit)
 
 
www.tur-til-praha.cz
© 2008 Valerie Frohlichova