Valeries Praha guide »    
kontakt|om meg

Praha - Zlata ulicka
Praha - Zlata ulicka


kontakt meg

e-post: valerie@tur-til-praha.cz
telefon (SMS): +420 606 22 66 40
telefon (helst om kvelden): +420 314 314 251


Takk.e-post: valerie@tur-til-praha.cz www.tur-til-praha.cz telefon: +420 606 22 66 40