Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
valuta [2008/11/10 20:30]
valerie
valuta [2015/11/20 21:01] (current)
Line 7: Line 7:
 \\ \\
   * [[:​start|til start]]\\   * [[:​start|til start]]\\
 +\\
 <​html>​ <​html>​
-Ønsker du <a href="​http://​www.tur-til-praha.cz/​kontakt">​guiding</​a> på norsk eller <a href="​http://​www.tur-til-praha.cz/​kontakt">​hotell</​a> i Praha ?+Ønsker du <a href="​http://​www.tur-til-praha.cz/​guide"><​span style="​font-weight:​bold;​">​guiding</​span> på norsk i Praha</​a>?​  
 +Ønsker du <a href="​http://​www.tur-til-praha.cz/​hotell"><​span style="​font-weight:​bold;​">​hotell</​span> i Praha</a>? 
 +<​br/>​ 
 +Kommentar? Lyst til å bidra til Valeries Praha guide? Spørsmål? Ta gjerne <a href="​http://​www.tur-til-praha.cz/​kontakt"><​span style="​font-weight:​bold;">​kontakt</​span></​a>​ med meg. Takk.
 </​html>​ </​html>​
 +
  
  
  
 
Back to top
valuta.txt · Last modified: 2015/11/20 21:01 (external edit)
 
 
www.tur-til-praha.cz
© 2008 Valerie Frohlichova