Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
superguiden_i_praha [2010/05/13 18:52]
valerie created
superguiden_i_praha [2015/11/20 21:01] (current)
Line 5: Line 5:
 Da boka kom ut i 2008, sendte meg Brita et eksemplar med dedikasjon: "​Kjære Valerie, takk for inspirasjon,​ gode møter og stor fortellerglede,​ som har gitt oss så mange gode minner. Klems Bjørn og Brita."​\\ Da boka kom ut i 2008, sendte meg Brita et eksemplar med dedikasjon: "​Kjære Valerie, takk for inspirasjon,​ gode møter og stor fortellerglede,​ som har gitt oss så mange gode minner. Klems Bjørn og Brita."​\\
  
-Gjett om jeg var glad...\\+Gjett om jeg var glad...!\\
  
 \\ \\
   * [[:​start|til start]]   * [[:​start|til start]]
  
 
Back to top
superguiden_i_praha.txt · Last modified: 2015/11/20 21:01 (external edit)
 
 
www.tur-til-praha.cz
© 2008 Valerie Frohlichova