Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
store_navn:bohuslav_martinu [2009/04/04 18:04]
valerie
store_navn:bohuslav_martinu [2015/11/20 21:48] (current)
Line 3: Line 3:
 Går du på klassisk konsert i Praha, får du ofte  høre musikk av Bohuslav Martinu, en av de største tsjekkiske komponistene.\\ Går du på klassisk konsert i Praha, får du ofte  høre musikk av Bohuslav Martinu, en av de største tsjekkiske komponistene.\\
 \\ \\
-Martinu ble født i byen Policka, i en liten leilighet rett i byens kirketårn. Så tidlig som 10 år gammel gutt  forsøkte  ​han å komponere. Senere studerte Martinu **i Paris, fra  1924** ble  han **bosatt** der.\\ ​+Martinu ble født i **byen Policka**, i en liten leilighet rett i **byens kirketårn**Bohuslavs far var nemlig ​ brannvokter i tårnet, og han skulle i tilfelle brann varsle byens innbyggere. ​ Dessuten var herr Martinu forpliktet til å trekke tårnklokken og ringe på kirkeklokkene i tårnet. Familien bodde i kirketårnet fram til Bohuslav Martinu var 12 år.\\ 
 +\\ 
 +Så tidlig som 10 år gammel gutt  forsøkte  ​Bohuslav ​å komponere. Senere studerte Martinu **i Paris, fra  1924** ble  han **bosatt** der.\\ ​
 \\ \\
 Bohuslav Martinu som komponist ble **inspirert av mange  kilder**: jazz, barokkmusikk,​ tsjekkisk folkemusikk og folketeater,​ dadaismen, surrealismen, ​ commedie dell'​arte m.m. Hans  produksjon inneholder** over 400 musikkstykker**. \\ Bohuslav Martinu som komponist ble **inspirert av mange  kilder**: jazz, barokkmusikk,​ tsjekkisk folkemusikk og folketeater,​ dadaismen, surrealismen, ​ commedie dell'​arte m.m. Hans  produksjon inneholder** over 400 musikkstykker**. \\
 
Back to top
store_navn/bohuslav_martinu.txt · Last modified: 2015/11/20 21:48 (external edit)
 
 
www.tur-til-praha.cz
© 2008 Valerie Frohlichova