Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
severdigheter [2011/02/07 16:13]
valerie
severdigheter [2015/11/20 21:01] (current)
Line 12: Line 12:
  
 **tips:** skal du **til Praha-borgen**?​ Ikke gå opp, men **ta trikk** fra bysentrum (nr. 22, til stoppestedet "​Pražský hrad"​). Dermed sparer du både på tid og krefter. Tilbake fra Borgen til byen: en fin spasertur nedover. ​ **tips:** skal du **til Praha-borgen**?​ Ikke gå opp, men **ta trikk** fra bysentrum (nr. 22, til stoppestedet "​Pražský hrad"​). Dermed sparer du både på tid og krefter. Tilbake fra Borgen til byen: en fin spasertur nedover. ​
- + 
-**OBS! Gylne gata** (de små husene) på Praha-borgen blir pga. oppussing og restaurering **stengt** for publikum **f.o.m. 1. mai 2010** minst i ett år.  +
  
 \\ \\
 
Back to top
severdigheter.txt · Last modified: 2015/11/20 21:01 (external edit)
 
 
www.tur-til-praha.cz
© 2008 Valerie Frohlichova