Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ordbok [2009/01/14 17:02]
valerie
ordbok [2015/11/20 21:01] (current)
Line 1: Line 1:
-====== ordbok ======+====== ​tsjekkisk-norsk ordbok, norsk-tsjekkisk ​ordbok ======
  
 Mange norske turister som kom til Praha har klaget over det at det ikke fins noen ordbok på nettet; jeg har altså laget den: her finner du en enkel ordbok, både [[:​ordbok:​tsjekkisk-norsk|tsjekkisk-norsk]] og [[:​ordbok:​norsk-tsjekkisk|norsk-tsjekkisk]],​ som inneholder ordforråd som jeg syns kan være nyttig for deg. \\ Mange norske turister som kom til Praha har klaget over det at det ikke fins noen ordbok på nettet; jeg har altså laget den: her finner du en enkel ordbok, både [[:​ordbok:​tsjekkisk-norsk|tsjekkisk-norsk]] og [[:​ordbok:​norsk-tsjekkisk|norsk-tsjekkisk]],​ som inneholder ordforråd som jeg syns kan være nyttig for deg. \\
 
Back to top
ordbok.txt · Last modified: 2015/11/20 21:01 (external edit)
 
 
www.tur-til-praha.cz
© 2008 Valerie Frohlichova