Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
kultur [2009/03/04 19:25]
valerie
kultur [2015/11/20 21:01] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== kultur i Praha    ====== ====== kultur i Praha    ======
    
-Mange nordmenn som kommer til Praha har lyst til å få se en  [[:​kultur:​opera|opera]]forestilling eller å gå på klassisk [[:​kultur:​konsert|konsert]]. Et spesielt teater er [[:​kultur:​laterna|Laterna magika]]. Flere har hørt om tsjekkisk [[:​kultur:​dukketeater|dukketeater]].\\ ​+Mange nordmenn som kommer til Praha har lyst til å få se en  [[:​kultur:​opera|opera]]forestilling eller å gå på klassisk [[:​kultur:​konsert|konsert]]. Et spesielt teater er [[:​kultur:​laterna|Laterna magika]]. Flere har hørt om tsjekkisk [[:​kultur:​dukketeater|dukketeater]], og [[:​kultur:​jazz|jazz]] har alltid vært  utrolig populær i Tsjekkia.\\ 
 \\ \\
 **tips:** moderne ballett i koreografi av Jiri Kylian, Pavel Smok,  L. Vaculik, ​ Petr Zuska og flere andre. Ikke vær bekymret - du får ikke se uforståelige eksperimenter,​ men  fin,  spennende moderne dansekunst. Både på Nasjonalteateret og Statsoperaen.\\ **tips:** moderne ballett i koreografi av Jiri Kylian, Pavel Smok,  L. Vaculik, ​ Petr Zuska og flere andre. Ikke vær bekymret - du får ikke se uforståelige eksperimenter,​ men  fin,  spennende moderne dansekunst. Både på Nasjonalteateret og Statsoperaen.\\
 
Back to top
kultur.txt · Last modified: 2015/11/20 21:01 (external edit)
 
 
www.tur-til-praha.cz
© 2008 Valerie Frohlichova