Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
for_barn [2009/07/09 18:29]
valerie created
for_barn [2015/11/20 21:01] (current)
Line 8: Line 8:
 Lyst til å bade? Prøv [[:​idrett:​svømmeareal|svømmearealet]] i Praha-Podoli. Liker barnet eller barnebarnet ditt dyr? Da er kanskje [[botaniske hager, dyrehager|dyrehagen]] i Praha-Troja det rette stedet for dere. Noe romantisk og eventyrlig? Dra til borgene ​ [[:​tsjekkia_utenom_praha:​Karlštejn|Karlštejn]] og  [[:​tsjekkia_utenom_praha:​Krivoklat|Krivoklat]] nær hovedstaden.\\ Lyst til å bade? Prøv [[:​idrett:​svømmeareal|svømmearealet]] i Praha-Podoli. Liker barnet eller barnebarnet ditt dyr? Da er kanskje [[botaniske hager, dyrehager|dyrehagen]] i Praha-Troja det rette stedet for dere. Noe romantisk og eventyrlig? Dra til borgene ​ [[:​tsjekkia_utenom_praha:​Karlštejn|Karlštejn]] og  [[:​tsjekkia_utenom_praha:​Krivoklat|Krivoklat]] nær hovedstaden.\\
 \\ \\
-Info om tariffer i kollektivtransport for barn og ungdom finner du   ​[[:​transport:​kollektivtransport|her]].+Info om tariffer i kollektivtransport for barn og ungdom finner du   ​[[:​transport:​kollektivtransport|her]].\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +===== Praha for barn - les mer =====
  
 +[[http://​www.pis.cz/​en/​prague/​monuments/​the_maze]]\\
 +[[http://​www.pis.cz/​en/​prague/​monuments/​petrin_view_tower]]\\
 +[[http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Petřínská_rozhledna]]\\
 \\ \\
 \\ \\
 
Back to top
for_barn.txt · Last modified: 2015/11/20 21:01 (external edit)
 
 
www.tur-til-praha.cz
© 2008 Valerie Frohlichova