Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
aret_rundt [2009/01/14 17:19]
valerie
aret_rundt [2015/11/20 21:01] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== ​ året rundt i Praha og Tsjekkia ====== ====== ​ året rundt i Praha og Tsjekkia ======
    
-Informasjon om [[:året rundt:​sommertid|sommertid]],​ tsjekkiske [[:året rundt:​høytidsdager|høytidsdager]],​ [[:året rundt:​åpningstider på Praha-borgen|åpningstider på Praha-borgen]],​ og [[:året rundt:åpen dag|"​åpen dag" på Praha-borgen]] .  Tsjekkisk [[:året rundt:​jul|jul]].+Informasjon om [[:året rundt:​sommertid|sommertid]],​ tsjekkiske [[:året rundt:​høytidsdager|høytidsdager]],​ [[:året rundt:​åpningstider på Praha-borgen|åpningstider på Praha-borgen]],​ og [[:året rundt:åpen dag|"​åpen dag" på Praha-borgen]] .  Tsjekkisk [[:året rundt:​jul|jul]] og tsjekkisk [[:året rundt:​paske|påske]].
  
 Har du tenkt deg å komme til Praha **i påsken**, må du regne med en **stappfull** by - aldri kommer det så mange turister hit som i påsketiden. Har du tenkt deg å komme til Praha **i påsken**, må du regne med en **stappfull** by - aldri kommer det så mange turister hit som i påsketiden.
 
Back to top
aret_rundt.txt · Last modified: 2015/11/20 21:01 (external edit)
 
 
www.tur-til-praha.cz
© 2008 Valerie Frohlichova